jelentkezési_lap

Koll.telefon: 30/ 206-0845

JELENTKEZÉSI LAP  a SZENT IMRE KOLLÉGIUM-ba, Kaposvárra.

Kérjük olvashatóan töltsék ki !

 

2020 /  2021 -re jelentkező kollégista neve :                                                                                                

Születési helye,  ideje :                                                                           állampolgársága:...............................

Édesanyja  születéskori neve :                                                                                                        

OM azonosító száma(11 jegyű szám): __________________________

Lakcíme ÁLLANDÓ (irányítószámmal együtt ) :                                                                                          

Levelezési címe(HA nem az állandó lakcím az!) :                                                                                             

Az iskola neve ahova Kaposváron járni fog:                                                                                                   

(a 2020/ 2021.- tanítási évben, ÉVFOLYAMA)

______________________________________________________________________________________________

A plébánia ahová tartozik (otthon) :_________________________________________________________________

A plébános atya neve :___________________________________________________________________________

(aki régebb óta ismeri a tanulót, családot)

A tanuló vallása, gyakorolja –e?  ___________________________________________________________________

TELEFON (olyan amin a szülő/gondviselő elérhető) :____________________________________

Apa/ gondviselő neve :                                                                                                                                  

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek, gyermekemnek kollégiumi elhelyezést kérek a 2020/ 2021.-tanítási évre.

Adataim, és gyermekem /törvényes képviseltem/ adatainak nyilvántartásához, kezeléséhez hozzájárulok:

 

Kelt: …..……………………, 20…... …………      ……                                   …………………..…………………

        /helység /                  év ,hó, nap                                        szülő / törvényes képviselő aláírása

                                                                                                               

A kollégiumba történő felvétel legfontosabb feltétele a Házirend elfogadása. Itt találják: www.szentimrekollegium.hu

                                                                                                                                              

 

ENGEDÉLY

 

Alulírott, mint …………………………………………………..…...a tanuló gondviselője engedélyezem, hogy gyermekem

                              a kollégista neve

a kollégium által szervezett  GÓLYATÁBORBAN (2020.aug.22 -25-ig) részt vegyen. A kirándulással járó költségek ( 3000.-Ft) térítését vállalom.

Kelt: ………………….…….20…….. .…….……………….                                 ………………………………..

                                                                                                      szülő / törvényes képviselő aláírása